Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Контролен Съвет на БРТПП

АНГЕЛ ТОНЕВ

АНГЕЛ ТОНЕВ

Изпълнителен директор на „Витамина – ЕС” АД, тел. 02 963 16 50, факс: 02 963 16 85
ДИАНА ГЕРГОВА

ДИАНА ГЕРГОВА

Собственик и управляващ директор на „ДИАНА-БГ КОЗМЕТИКА“ ЕООД, тел./факс: 064 92 76 25
ДИМИТРИНКА ДЛЪГНЕКОВА

ДИМИТРИНКА ДЛЪГНЕКОВА

Главен счетоводител на „Ей Ти Кампани“ ЕАД, тел. 02 963 16 50, факс: 02 963 16 85