Контролен Съвет на БРТПП

ДИАНА ГЕРГОВА

ДИАНА ГЕРГОВА

ЧЛЕН
НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ
Собственик и управляващ директор
„Диана-БГ Козметика“ ЕООД
Тел: +359 64 927625
Факс: +359 64 927625
ИЛИЯ ИЛИЕВ

ИЛИЯ ИЛИЕВ

ЧЛЕН НА КС НА БРТПП
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group