Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Информацията в този раздел се обновява периодично. По конкретни въпроси, свързани с поместените съобщения, може да се свържете с нас на: тел./факс 02 963 33 48 или да пишете на e-mail: secretary@brcci.net