Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Български фирми предлагат

Български фирми предлагат
Членът на БРТПП ПОМОНА ПЛОД ООД предлага за продажба български мед "Букет". Налично количество - 15 тона. Продуктът притежава всички необходими сертификати.