B2B-Market Бизнес Маркет

Офертите в този раздел са добавени от нашите партньори B2B-market.world - Бизнес Маркет. За повече информация и участие в оферта/търг, моля следвайте линковете в описанията. 

Основной задачей площадки является содействие развитию международных деловых связей через обмен предложениями компаниями-участниками. Операторами площадки в ка
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group